Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Energetické mapy města Plzně

V průběhu ledna 2012 byla mapová aplikace Energetika rozšírena o nové vrstvy.

Mapová aplikace Energetika přehledně zobrazuje informace z oblasti energetického hospodářství města Plzně. Zdrojem dat prezentovaných na tomto portálu je databáze GIS. Z oblasti energetiky jsou zde k dispozici Energetická zařízení (kotelny, výměníky a výrobny energie) a dále v projektu nalezneme informace a tematizace vztažené na jednotlivé urbanistické obvody a městské části. Jedná se o kategorii Spotřeba paliv a energií a Výroba elektrické energie (územní celky tematizovány podle celkové spotřeby). Další kategorií, tematicky vztaženou na jednotlivé urbanistické obvody, je Preferovaný způsob vytápění, který je definován ve vyhlášce ZMP č. 13/2002 ve znění pozdějších předpisů. Informace za jednotlivé územní celky (konkrétní čísla a podíl za město) je možné získat pomocí funkce "Informace na prvek" (viz dále). Tematizace je možné zapnout příslušným zaškrtávacím políčkem (tzv. radiobutonem) u jména tematizované vrstvy. V záložce legenda se zobrazí popis jednotlivých barev a symbolů v mapě.

Mapa projektu Energetika je umístěná na adrese: http://gis.plzen.eu/energetika.

Podrobnější informace naleznete na adrese: http://mapy.plzen.eu/aplikace-a-mapy/tematicke-kategorie/zivotni-prostredi/energeticke-hospodarstvi.aspx

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu