Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Energetické INFO

Dne 16. května 2013 byly zástupcům příspěvkových organizací a organizačních složek města rozeslány aktuální informace z energetiky (již známé Energetické INFO).

Obsah INFO naleznete též v sekci Energetické programy - Úsporná opatření - Energetické INFO obsahy a plné znění naleznete též v archivu Energetického infa v sekci Interní informace.

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu