Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Energ.etické terče MMP 2019

Na podporu zkvalitňování energetického manažerství Magistrátu města Plzně (MMP), prováděného od roku 2015 v rámci ISO 50001, byly pracovníky Odboru správy infrastruktury MMP, jako každoročně již od roku 2010, zpracovány Energ.etické terče pro rok 2019. Účelem tohoto nástroje je poskytnout základní údaje o stavu budov z pohledu tepelně technických vlastností základních prvků obvodového pláště budov, o energetické náročnosti objektů či o úrovni provádění energetického manažerství v rámci MMP.

Nástroj umožňuje jednoduché srovnávání jednotlivých budov a úrovně energetického manažerství jejich provozovatelů, a zároveň pomáhá při rozhodování o prioritách investic do modernizace budov a realizace energeticky úsporných opatření.

Cílem Energ.etického terče (E.ET) je neustálé zlepšování provádění energetického manažerství s důrazem na zvyšování energetické účinnosti a snižování energetické náročnosti, jejichž důsledkem je pokles negativních vlivů energetiky na životní prostředí a snižování nákladů za energie. Vývoj hodnocení pomocí E.ET je dokladem účelnosti systematického provádění energetického manažerství v budovách a zařízeních MMP.

Pro uživatele s přístupem do interní sekce je přehledová tabulka výstupů E.ET pro rok 2019 (zpracovávající údaje uplynulého roku - 2018) k dispozici v sekci Energetické manažerství - Energ.etický terč - Aktuální hodnocení E.ET. Vývoj hodnocení pomocí E.ET lze nalézt v Archivu E.ET a kompletní přehled v Energ.etickém terči v interních informacích v sekci Navigace.

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu