Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Energ.etické terče 2022

Na podporu zkvalitňování energetického manažerství v plzeňských městských budovách jsou již řadu let pracovníky Odboru správy infrastruktury zpracovávány pro jednotlivé městské budovy tzv. Energ.etické terče. Účelem tohoto nástroje je poskytnout základní údaje o stavu budov z pohledu jejich tepelně technických vlastností, o energetické náročnosti objektů či o úrovni provádění energetického manažerství v rámci těchto budov.

Nástroj umožňuje jednoduché srovnávání jednotlivých, ke stejným účelům užívaných, budov a úrovně energetického manažerství jejich provozovatelů, a zároveň pomáhá při rozhodování o prioritách investic do modernizace budov a realizace energeticky úsporných opatření.

Cílem Energ.etického terče (E.ET) je neustálé zlepšování provádění energetického manažerství s důrazem na zvyšování energetické účinnosti a snižování energetické náročnosti, jejichž důsledkem je pokles negativních vlivů energetiky na životní prostředí a snižování nákladů za energie. Vývoj hodnocení pomocí E.ET je dokladem účelnosti systematického provádění energetického manažerství v budovách a zařízeních města.

Aktuální hodnocení jednotlivých skupin budov ve formě přehledových tabulek je uloženo v sekci Energetické manažerství - Energ.etický terč, kompletní vyhodnocení včetně grafického výstupu a přehledu vývoje bodového hodnocení se nachází tamtéž ve složce Archiv.

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu