Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Aktualizace Územní energetické koncepce města Plzně

Zastupitelstvo města Plzně schválilo na svém zasedání dne 10. 12. 2015 usnesením č. 649 aktualizaci Územní energetické koncepce města Plzně.

Aktualizace Územní energetické koncepce města Plzně (ÚEKmP)  byla zpracována na období 2015 - 2040. Koncepce je zpracována ve 4 scénářích zahrnujících různou úroveň rozvoje města. Dokument se mimo jiné zabývá i analýzou kritické infrastruktury města, tj. systémů nutných pro zajištění ochrany zdraví a životů obyvatel, minimálního chodu ekonomiky a správy města. Závěry ÚEKmP jsou plně v souladu s přijatou Státní energetickou koncepcí, jak předepisuje současná legislativa.

Aktualizace Územní energetické koncepce města Plzně (pdf, 9,9 MB)

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu