Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Akční plán

Dne 26. 5. 2016 byl usnesením RMP č. 593 schválen programový dokument „Akční plán k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně na období 2015 – 2040“.

Text Akčního plánu, který shrnuje jednotlivé aktivity pro naplňování cílů Územní energetické koncepce města Plzně, lze nalézt zde.

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu