Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Ocenění v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR

Priority energetického hospodářství města Plzně

 

 • Zajištění optimální dodávky energií
 • Snižování energetické náročnosti
 • Zvyšování energetické účinnosti
 • Dosažení maximální efektivnosti při výrobě a rozvodu energií
 • Maximální využívání kombinované výroby, podpora kogeneračních zdrojů
 • Vyvážený mix zdrojů (diverzifikace zdrojů)
 • Zajištění energetické bezpečnosti a odolnosti města
 • Rozvoj síťové infrastruktury
 • Rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie
 • Zajištění šetrného přístupu k životnímu prostředí a minimálních dopadů energetiky na životní prostředí, snižování emisní zátěže
 • Propagace správného nakládání s energií ve školách i u ostatních obyvatel města

 

Aktuality:

Energ.etické terče 2021

Již řadu let jsou pracovníky Odboru správy infrastruktury zpracovávány tzv. Energ.etické terče, tj. nástroj na podporu zkvalitňování energetického manažerství…Více

Klíčová priorita 2 Akčního plánu k naplňování ÚEKmP

Mezi aktivity k uskutečnění Akčního plánu pro naplnění Územní energetické koncepce města Plzně na období 2015 - 2040 patří opatření k naplnění…Více

Vyhodnocení plnění Akčního plánu

Akční plán k uskutečnění záměrů Územní energetické koncepce města Plzně byl zpracován, stejně jako samotná koncepce, na období 2015 - 2040. Akční plán…Více

Starší aktuality

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu