Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

O nás

Kdo jsme

Specializované pracoviště zabývající se energetikou ve městě začleněné do Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně. 

Kde nás najdete

Magistrát města Plzně
Palackého nám. 6
2. patro, kancelář č. 208

 Mapa

Naše činnost

  • komplexní výkon samosprávných činností v oblasti energetiky,
  • činnost městského energetika,
  • zpracování koncepčních materiálů, metodicko-organizační práce a příprava vyhlášek města a usnesení Rady města Plzně a Zastupitelstva města Plzně pro danou oblast,
  • odborné konzultace, vyjádření a stanoviska v oblasti energetiky pro odbory Magistrátu města Plzně, městské obvody, organizace zřízené městem Plzní a pro veřejnost
  • trvalý dohled nad energetickým hospodařením organizačních složek města a provádění rozborů vývoje spotřeb energií
  • spolupráce při tvorbě technické, cenové a digitální mapy města Plzně,
  • příprava projektů ekologické výchovy občanů se zaměřením na řízenou oblast,
© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu