Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Nejčastější otázky

 1. Jak se provádí rozúčtování nákladů za energie v obytném domě s ústředním vytápěním a centrální přípravou teplé užitkové vody
 2. Proč se u rozúčtování nákladů za teplou užitkovou vodu používá základní složka?
 3. Proč jsou ve vyúčtování nákladů za vytápění používány přepočtové koeficienty a co znamenají?
 4. Ve vyúčtování nákladů za vytápění za rok 2002 se prvně objevil jakýsi korekční přepočet náměrů. Z jakého důvodu tomu tak je a nejsou tím nájemníci poškozováni?
 5. Máme v domě instalovány odpařovací indikátory pro rozúčtování nákladů za vytápění. Jenže kapalina se z indikátorů odpařuje i v letních měsících, kdy se netopí. Nezvyšuje to naše náklady za vytápění?
 6. Pracuji několik měsíců v roce mimo republiku, nejsem tedy doma. Po tu dobu netopím, neodebírám teplou ani studenou vodu. Obdobně jedni manželé v domě jsou důchodci, kteří jsou od jara do podzimu na chatě. Nelíbí se nám, že musíme za toto období nepřítomno
 7. Koupil jsem byt do osobního vlastnictví a chtěl bych si nainstalovat vodoměr na studenou vodu. Jak mám postupovat, aby mi náklady byly fakturovány podle tohoto měřidla?
 8. Proč měřiče tepla na radiátorech neměří teplo?
 9. Jak se provádí odečet odpařovacího indikátoru a proč jsou v něm dvě různé náplně?
 10. Jak správně využívat termostatické regulační ventily, aby byla spotřeba tepla v bytě, a tedy i náklady za vytápění, co nejnižší?
 11. Co všechno musí obsahovat vyúčtování nákladů za vytápění a dodávku teplé užitkové vody?
 12. Každoročně trvá správci domu několik měsíců než nám rozešle vyúčtování. Do kdy bych měl vyúčtování za uplynulý kalendářní rok obdržet?
 13. Nejsem spokojen s rozúčtováním nákladů za vytápění a dodávku teplé užitkové vody. Na koho se mohu obrátit, aby mi zkontroloval vyúčtování, vysvětlil a poradil? Jak mám postupovat při reklamaci nebo stížnosti na toto vyúčtování?
 14. Mám byt v osobním vlastnictví. Náklady na vytápění dálkovým teplem mi připadají vysoké. Mohu svůj byt odpojit od ústředního vytápění?

Jak se provádí rozúčtování nákladů za energie v obytném domě s ústředním vytápěním a centrální přípravou teplé užitkové vody?

Postup rozúčtování nákladů na vytápění a poskytování teplé užitkové vody je určen vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb. Obytný dům s ústředním vytápěním je vždy posuzován jako jeden celek, tzv. zúčtovací jednotka. Spotřebu tepla na vytápění lze měřit pouze na fakturačním měřidle dodavatele na vstupu do objektu. Množstvím odebraného tepla v GJ násobeným jednotkovou cenou jsou určeny roční náklady za vytápění, které se dále rozpočítávají u domů s osazenými indikátory – tzv. rozdělovači topných nákladů: 40 až 50 % nákladů za vytápění je rozúčtováno dle tzv. započitatelných podlahových ploch bytů a nebytových prostor v zúčtovací jednotce, zbytek 50 až 60 % je rozúčtován úměrně výši náměrů indikátorů. U domů bez indikátorů je 100 % rozúčtováno v poměru započitatelných podlahových ploch. Ve vytápěném domě se teplo šíří nejen vodou v topném systému, ale i vzduchem a konstrukcí budovy přes mezibytové příčky i přes stropní konstrukce, proto jsou tzv. fixní náklady (základní složka – 40 až 50%) rozpočítávány i na byt, který po určitou dobu v otopném období nebyl užíván a dokonce i na byt odpojený od vnitřního rozvodu vytápění.

U teplé užitkové vody jsou náklady na její přípravu stanoveny v místě přípravy. Skládají se z ceny studené vody odebrané k ohřevu a tepla použitého k ohřevu vody. Pokud nejsou v bytech instalovány vodoměry na  teplou vodu, jsou vzniklé náklady rozúčtovány poměrově podle průměrného počtu osob užívajících byt v daném roce. Bytové vodoměry na teplou nebo i studenou vodu, slouží  k poměrovému rozúčtování celkových nákladů připadajících na dům. U teplé vody se náklady dělí na základní a spotřební složku v poměru 30 a 70 %. To znamená, že 30 % celkových nákladů (viz odpověď na otázku č.2) se rozúčtuje podle poměru velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše v domě a 70 % nákladů je rozúčtováno v poměru náměrů v jednotlivých bytech. 

další
© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu