Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Nejčastější otázky

 1. Jak se provádí rozúčtování nákladů za energie v obytném domě s ústředním vytápěním a centrální přípravou teplé užitkové vody
 2. Proč se u rozúčtování nákladů za teplou užitkovou vodu používá základní složka?
 3. Proč jsou ve vyúčtování nákladů za vytápění používány přepočtové koeficienty a co znamenají?
 4. Ve vyúčtování nákladů za vytápění za rok 2002 se prvně objevil jakýsi korekční přepočet náměrů. Z jakého důvodu tomu tak je a nejsou tím nájemníci poškozováni?
 5. Máme v domě instalovány odpařovací indikátory pro rozúčtování nákladů za vytápění. Jenže kapalina se z indikátorů odpařuje i v letních měsících, kdy se netopí. Nezvyšuje to naše náklady za vytápění?
 6. Pracuji několik měsíců v roce mimo republiku, nejsem tedy doma. Po tu dobu netopím, neodebírám teplou ani studenou vodu. Obdobně jedni manželé v domě jsou důchodci, kteří jsou od jara do podzimu na chatě. Nelíbí se nám, že musíme za toto období nepřítomno
 7. Koupil jsem byt do osobního vlastnictví a chtěl bych si nainstalovat vodoměr na studenou vodu. Jak mám postupovat, aby mi náklady byly fakturovány podle tohoto měřidla?
 8. Proč měřiče tepla na radiátorech neměří teplo?
 9. Jak se provádí odečet odpařovacího indikátoru a proč jsou v něm dvě různé náplně?
 10. Jak správně využívat termostatické regulační ventily, aby byla spotřeba tepla v bytě, a tedy i náklady za vytápění, co nejnižší?
 11. Co všechno musí obsahovat vyúčtování nákladů za vytápění a dodávku teplé užitkové vody?
 12. Každoročně trvá správci domu několik měsíců než nám rozešle vyúčtování. Do kdy bych měl vyúčtování za uplynulý kalendářní rok obdržet?
 13. Nejsem spokojen s rozúčtováním nákladů za vytápění a dodávku teplé užitkové vody. Na koho se mohu obrátit, aby mi zkontroloval vyúčtování, vysvětlil a poradil? Jak mám postupovat při reklamaci nebo stížnosti na toto vyúčtování?
 14. Mám byt v osobním vlastnictví. Náklady na vytápění dálkovým teplem mi připadají vysoké. Mohu svůj byt odpojit od ústředního vytápění?

Mám byt v osobním vlastnictví. Náklady na vytápění dálkovým teplem mi připadají vysoké. Mohu svůj byt odpojit od ústředního vytápění

Odpojení bytu od ústředního vytápění v domě je krajní řešení, které nelze v žádném případě doporučovat. Nelze se domnívat, že po odpojení bytu a zřízení vlastního zdroje vytápění budete hradit pouze vlastní spotřebu paliva či elektrické energie. Dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb. § 6 odst. 2 rozúčtovává vlastník domu na byty a nebytové prostory odpojené od vnitřního rozvodu vytápění základní složku nákladů. Obdobně je tomu i u teplé užitkové vody.

 
Pokud Vám náklady na vytápění bytu připadají vysoké, je účelnější zjišťovat příčiny tohoto stavu. Pokud jsou náklady, a tedy i spotřeby tepla na vytápění, vysoké z důvodu nevyhovujících tepelně technických vlastností budovy (např. netěsná okna, nezateplená půda či stěny), potom je třeba, aby se nad vylepšením domu zamýšlelo společenství vlastníků (viz odpovědi na otázky č. 1 a 2). Optimální je zadat zpracování energetického auditu, který komplexně prověří stav budovy a technicky i ekonomicky posoudí možnosti energeticky úsporných opatření. Pokud jsou vysoké pouze náklady na vytápění za Váš byt, potom je třeba hledat příčiny ve způsobu vytápění, větrání a stavu oken či vchodových dveří Vašeho bytu. Je dobré si uvědomit, že přetápění o 1 °C představuje zvýšení nákladů cca o 6 %. Pokud se k tomu přidá i vliv nesprávného, dlouhodobého větrání či nadměrně netěsných oken, může být rozdíl v nákladech na vytápění v jednom domě několik desítek procent. Citovaná vyhláška připouští odchylky od průměru +40 % (vztaženo na 1 m2 započitatelné podlahové plochy).


Změna způsobu vytápění podléhá stavebnímu povolení a s tím souvisí vyhláška statutárního města Plzně č. 13/2002 ve znění vyhl. č. 9/2003 a vyhl. č. 5/2008 k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně. V této vyhlášce jsou definovány oblasti s preferovaným způsobem vytápění. Např. na sídlištích vytápěných dálkovým teplem je vytápění na bázi kapalných či plynných paliv přípustné pouze v případě prokázání, že vytápění z centrálního zdroje není ekonomicky přijatelné (pozor, nezaměňovat s ekonomickou výhodností). Posouzení může provést pouze projektant, energetický auditor nebo soudní znalec.

předchozí
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu