Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Nejčastější otázky

 1. Jak se provádí rozúčtování nákladů za energie v obytném domě s ústředním vytápěním a centrální přípravou teplé užitkové vody
 2. Proč se u rozúčtování nákladů za teplou užitkovou vodu používá základní složka?
 3. Proč jsou ve vyúčtování nákladů za vytápění používány přepočtové koeficienty a co znamenají?
 4. Ve vyúčtování nákladů za vytápění za rok 2002 se prvně objevil jakýsi korekční přepočet náměrů. Z jakého důvodu tomu tak je a nejsou tím nájemníci poškozováni?
 5. Máme v domě instalovány odpařovací indikátory pro rozúčtování nákladů za vytápění. Jenže kapalina se z indikátorů odpařuje i v letních měsících, kdy se netopí. Nezvyšuje to naše náklady za vytápění?
 6. Pracuji několik měsíců v roce mimo republiku, nejsem tedy doma. Po tu dobu netopím, neodebírám teplou ani studenou vodu. Obdobně jedni manželé v domě jsou důchodci, kteří jsou od jara do podzimu na chatě. Nelíbí se nám, že musíme za toto období nepřítomno
 7. Koupil jsem byt do osobního vlastnictví a chtěl bych si nainstalovat vodoměr na studenou vodu. Jak mám postupovat, aby mi náklady byly fakturovány podle tohoto měřidla?
 8. Proč měřiče tepla na radiátorech neměří teplo?
 9. Jak se provádí odečet odpařovacího indikátoru a proč jsou v něm dvě různé náplně?
 10. Jak správně využívat termostatické regulační ventily, aby byla spotřeba tepla v bytě, a tedy i náklady za vytápění, co nejnižší?
 11. Co všechno musí obsahovat vyúčtování nákladů za vytápění a dodávku teplé užitkové vody?
 12. Každoročně trvá správci domu několik měsíců než nám rozešle vyúčtování. Do kdy bych měl vyúčtování za uplynulý kalendářní rok obdržet?
 13. Nejsem spokojen s rozúčtováním nákladů za vytápění a dodávku teplé užitkové vody. Na koho se mohu obrátit, aby mi zkontroloval vyúčtování, vysvětlil a poradil? Jak mám postupovat při reklamaci nebo stížnosti na toto vyúčtování?
 14. Mám byt v osobním vlastnictví. Náklady na vytápění dálkovým teplem mi připadají vysoké. Mohu svůj byt odpojit od ústředního vytápění?

Jak správně využívat termostatické regulační ventily, aby byla spotřeba tepla v bytě, a tedy i náklady za vytápění, co nejnižší?

Termostatické regulační ventily (TRV) slouží k regulaci výkonu otopného tělesa (radiátoru) v závislosti na nastavení jeho hlavice dle požadované teploty vnitřního vzduchu. Zabraňuje se tak přetápění a umožňuje využití vnitřních i vnějších energetických zisků. Mezi zdroje vnitřní zisků tepla se počítá přítomnost osob a odpadní teplo z elektrospotřebičů jako jsou ledničky, kuchyňské vařiče a trouby, počítače apod. Vnějším zdrojem tepla je sluneční svit. Teplo slunečních paprsků je pasivně získáváno okny orientovanými především na jih a jihozápad.

Aby byly energetické zisky efektivně zužitkovány a došlo tedy ke snížení nákladů za vytápění, je nutné mít správně nastavenu požadovanou teplotu. Při trvalém plném otevření TRV je efekt minimální. Dále je nutné v otopném období správně větrat. To znamená intenzivně, ale krátce, při současném uzavření TRV. Častou chybou je dlouhodobé větrání (např. u kuřáků tzv. ventilačkou nebo při relativně teplých jarních dnech), při kterých i když je hlavice nastavena třeba jen na I. dílek, radiátor topí naplno. Ventil totiž reaguje na chladný vzduch proudící zvenku a otevírá naplno. 

Protože při rozúčtování nákladů za vytápění pomocí odpařovacích indikátorů, tzv. rozdělovačů topných nákladů, má na výši platby vliv počet odpařených dílků, je nutné dbát i na to, aby otopná tělesa nebyla příliš zakryta např. těžkými závěsy nebo nábytkem. V takovém případě je v blízkosti indikátoru trvale vyšší teplota a dochází proto k většímu odpadu. Naopak je vhodné v zimě požívat kratší záclony, které končí u okenního parapetu a po setmění zatahovat rolety nebo žaluzie, což přispívá ke zmenšení tepelných ztrát okny.

předchozídalší
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu