Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Nejčastější otázky

 1. Jak se provádí rozúčtování nákladů za energie v obytném domě s ústředním vytápěním a centrální přípravou teplé užitkové vody
 2. Proč se u rozúčtování nákladů za teplou užitkovou vodu používá základní složka?
 3. Proč jsou ve vyúčtování nákladů za vytápění používány přepočtové koeficienty a co znamenají?
 4. Ve vyúčtování nákladů za vytápění za rok 2002 se prvně objevil jakýsi korekční přepočet náměrů. Z jakého důvodu tomu tak je a nejsou tím nájemníci poškozováni?
 5. Máme v domě instalovány odpařovací indikátory pro rozúčtování nákladů za vytápění. Jenže kapalina se z indikátorů odpařuje i v letních měsících, kdy se netopí. Nezvyšuje to naše náklady za vytápění?
 6. Pracuji několik měsíců v roce mimo republiku, nejsem tedy doma. Po tu dobu netopím, neodebírám teplou ani studenou vodu. Obdobně jedni manželé v domě jsou důchodci, kteří jsou od jara do podzimu na chatě. Nelíbí se nám, že musíme za toto období nepřítomno
 7. Koupil jsem byt do osobního vlastnictví a chtěl bych si nainstalovat vodoměr na studenou vodu. Jak mám postupovat, aby mi náklady byly fakturovány podle tohoto měřidla?
 8. Proč měřiče tepla na radiátorech neměří teplo?
 9. Jak se provádí odečet odpařovacího indikátoru a proč jsou v něm dvě různé náplně?
 10. Jak správně využívat termostatické regulační ventily, aby byla spotřeba tepla v bytě, a tedy i náklady za vytápění, co nejnižší?
 11. Co všechno musí obsahovat vyúčtování nákladů za vytápění a dodávku teplé užitkové vody?
 12. Každoročně trvá správci domu několik měsíců než nám rozešle vyúčtování. Do kdy bych měl vyúčtování za uplynulý kalendářní rok obdržet?
 13. Nejsem spokojen s rozúčtováním nákladů za vytápění a dodávku teplé užitkové vody. Na koho se mohu obrátit, aby mi zkontroloval vyúčtování, vysvětlil a poradil? Jak mám postupovat při reklamaci nebo stížnosti na toto vyúčtování?
 14. Mám byt v osobním vlastnictví. Náklady na vytápění dálkovým teplem mi připadají vysoké. Mohu svůj byt odpojit od ústředního vytápění?

Koupil jsem byt do osobního vlastnictví a chtěl bych si nainstalovat vodoměr na studenou vodu. Jak mám postupovat, aby mi náklady byly fakturovány podle tohoto měřidla?

Problematiku rozúčtování nákladů za studenou vodu neřeší podrobně žádný právní předpis. Pouze každoročně je uvedeno v Cenovém věstníku Ministerstva financí, že: „způsob rozúčtování vodného a stočného jednotlivým spotřebitelům je předmětem dohody mezi odběratelem a spotřebiteli. Spotřebitelem se rozumí majitel bytu, uživatel bytu, uživatel nebytových prostorů nebo jiný uživatel nemovitosti včetně odběratelů, kteří nemovitost přímo užívají. Nedojde-li k dohodě nejméně s polovinou spotřebitelů, provede se rozúčtování podle počtu obyvatelů bytu v závislosti na vybavení bytu.“

Odběratelem je ve Vašem případě společenství vlastníků. Bytové vodoměry na studenou vodu slouží pouze jako poměrová měřidla k rozúčtování celkových nákladů za vodné a stočné připadajících na zúčtovací jednotku. Je tedy nutné, abyste svůj návrh na instalaci vodoměrů na studenou vodu do všech bytů i nebytových prostor v domě, předložil výboru vlastníků. Pokud s návrhem bude souhlasit většina vlastníků, měla by montáž vodoměrů být uhrazena z fondu oprav. Společenství vlastníků, resp. Váš správce domu, musí zajistit dodržení několika podmínek, jako je montáž jednoho typu vodoměrů odbornou firmou, zaplombování, odečet v jednom termínu apod.

Obecně lze tedy říci, že vodoměr na studenou vodu jako poměrové měřidlo si nemůže nainstalovat pouze jeden vlastník či uživatel bytu, ale montáž při dodržení výše uvedených zásad musí zajistit vlastník budovy, resp. společenství vlastníků b.j. Obdobná situace je i u městských bytových domů. Postup montáže vodoměrů na studenou vodu v domech v majetku města je stanoven usnesením Rady města Plzně č. 29/2013 a je zakotven v Pravidlech pro vytápění, dodávku TV a SV pro byty a nebytové prostory v majetku města Plzně Pravidlech pro vytápění, dodávku TV a SV pro byty a nebytové prostory v majetku města Plzně.

předchozídalší
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu