Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Nejčastější otázky

 1. Jak se provádí rozúčtování nákladů za energie v obytném domě s ústředním vytápěním a centrální přípravou teplé užitkové vody
 2. Proč se u rozúčtování nákladů za teplou užitkovou vodu používá základní složka?
 3. Proč jsou ve vyúčtování nákladů za vytápění používány přepočtové koeficienty a co znamenají?
 4. Ve vyúčtování nákladů za vytápění za rok 2002 se prvně objevil jakýsi korekční přepočet náměrů. Z jakého důvodu tomu tak je a nejsou tím nájemníci poškozováni?
 5. Máme v domě instalovány odpařovací indikátory pro rozúčtování nákladů za vytápění. Jenže kapalina se z indikátorů odpařuje i v letních měsících, kdy se netopí. Nezvyšuje to naše náklady za vytápění?
 6. Pracuji několik měsíců v roce mimo republiku, nejsem tedy doma. Po tu dobu netopím, neodebírám teplou ani studenou vodu. Obdobně jedni manželé v domě jsou důchodci, kteří jsou od jara do podzimu na chatě. Nelíbí se nám, že musíme za toto období nepřítomno
 7. Koupil jsem byt do osobního vlastnictví a chtěl bych si nainstalovat vodoměr na studenou vodu. Jak mám postupovat, aby mi náklady byly fakturovány podle tohoto měřidla?
 8. Proč měřiče tepla na radiátorech neměří teplo?
 9. Jak se provádí odečet odpařovacího indikátoru a proč jsou v něm dvě různé náplně?
 10. Jak správně využívat termostatické regulační ventily, aby byla spotřeba tepla v bytě, a tedy i náklady za vytápění, co nejnižší?
 11. Co všechno musí obsahovat vyúčtování nákladů za vytápění a dodávku teplé užitkové vody?
 12. Každoročně trvá správci domu několik měsíců než nám rozešle vyúčtování. Do kdy bych měl vyúčtování za uplynulý kalendářní rok obdržet?
 13. Nejsem spokojen s rozúčtováním nákladů za vytápění a dodávku teplé užitkové vody. Na koho se mohu obrátit, aby mi zkontroloval vyúčtování, vysvětlil a poradil? Jak mám postupovat při reklamaci nebo stížnosti na toto vyúčtování?
 14. Mám byt v osobním vlastnictví. Náklady na vytápění dálkovým teplem mi připadají vysoké. Mohu svůj byt odpojit od ústředního vytápění?

Proč jsou ve vyúčtování nákladů za vytápění používány přepočtové koeficienty a co znamenají?

U indikátorů pracujících na principu odparu kapaliny se odpaří stejný počet dílků na otopném tělese o dvou i o dvaceti žebrech se stejnou teplotou po určitou dobu. Již z  toho je patrné, že pro rozúčtování je nutné  použít přepočtů a korekcí. Základní koeficienty (vyhodnocovací součinitele), které se v rozúčtování musí vždy použít jsou definovány normou ČSN EN 835. Jedná se především o koeficient výkonu otopného tělesa (bývá zohledněn při použití stupnice spotřeby) a koeficient přestupu tepla z otopného tělesa do indikátoru, který stanovuje pro jednotlivé typy těles výrobce indikátoru.   

Okrajové místnosti (přízemní, nárožní a pod střechou) izolují ostatní byty a sami mají větší tepelnou ztrátu. Ta byla zohledněna již při zpracování projektové dokumentace navržením patřičně většího otopného tělesa (radiátoru s větším výkonem). Navýšení počtu odpařených dílků velkým koeficientem výkonu není opodstatněné, proto je toto zohledňováno korekčním koeficientem  polohy místnosti.

Další koeficienty jsou používány pro výpočet tzv. započitatelné podlahové plochy, v jejímž poměru se rozděluje základní složka nákladů.  Hodnota koeficientu závisí na počtu stěn místnosti sousedících s vytápěným prostorem a na účelu užití místnosti. 

Rozúčtování nákladů na vytápění pomocí výpočtových metod a korekcí je poměrně složité a je to jeden z důvodů, proč je prováděno specializovanou odbornou firmou.

předchozídalší
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu