Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Nejčastější otázky

 1. Jak se provádí rozúčtování nákladů za energie v obytném domě s ústředním vytápěním a centrální přípravou teplé užitkové vody
 2. Proč se u rozúčtování nákladů za teplou užitkovou vodu používá základní složka?
 3. Proč jsou ve vyúčtování nákladů za vytápění používány přepočtové koeficienty a co znamenají?
 4. Ve vyúčtování nákladů za vytápění za rok 2002 se prvně objevil jakýsi korekční přepočet náměrů. Z jakého důvodu tomu tak je a nejsou tím nájemníci poškozováni?
 5. Máme v domě instalovány odpařovací indikátory pro rozúčtování nákladů za vytápění. Jenže kapalina se z indikátorů odpařuje i v letních měsících, kdy se netopí. Nezvyšuje to naše náklady za vytápění?
 6. Pracuji několik měsíců v roce mimo republiku, nejsem tedy doma. Po tu dobu netopím, neodebírám teplou ani studenou vodu. Obdobně jedni manželé v domě jsou důchodci, kteří jsou od jara do podzimu na chatě. Nelíbí se nám, že musíme za toto období nepřítomno
 7. Koupil jsem byt do osobního vlastnictví a chtěl bych si nainstalovat vodoměr na studenou vodu. Jak mám postupovat, aby mi náklady byly fakturovány podle tohoto měřidla?
 8. Proč měřiče tepla na radiátorech neměří teplo?
 9. Jak se provádí odečet odpařovacího indikátoru a proč jsou v něm dvě různé náplně?
 10. Jak správně využívat termostatické regulační ventily, aby byla spotřeba tepla v bytě, a tedy i náklady za vytápění, co nejnižší?
 11. Co všechno musí obsahovat vyúčtování nákladů za vytápění a dodávku teplé užitkové vody?
 12. Každoročně trvá správci domu několik měsíců než nám rozešle vyúčtování. Do kdy bych měl vyúčtování za uplynulý kalendářní rok obdržet?
 13. Nejsem spokojen s rozúčtováním nákladů za vytápění a dodávku teplé užitkové vody. Na koho se mohu obrátit, aby mi zkontroloval vyúčtování, vysvětlil a poradil? Jak mám postupovat při reklamaci nebo stížnosti na toto vyúčtování?
 14. Mám byt v osobním vlastnictví. Náklady na vytápění dálkovým teplem mi připadají vysoké. Mohu svůj byt odpojit od ústředního vytápění?

Proč se u rozúčtování nákladů za teplou užitkovou vodu používá základní složka?

Důvodem zavedení základní složky  jsou konstantní náklady spojené se ztrátami tepla v rozvodech, se spotřebou čerpadla cirkulace apod. Teplá užitková voda (TUV) je uživateli kdykoliv k dispozici a s touto pohotovostí, tedy určitým komfortem, jsou spojeny zmíněné konstantní náklady, proto se na jejich úhradě musí podílet všichni uživatelé (vlastníci nebo nájemníci) bytů a nebytových prostor v domě bez ohledu na množství skutečně odebrané TUV. 

Časté stížnosti jsou od lidí s extrémně malou spotřebou TUV, kdy náklady na jeden m3 naměřené spotřeby v bytě, tedy na poměrovou jednotku sloužící k rozúčtování, jsou třeba několikanásobně vyšší než u bytů s průměrnou spotřebou. Nelze to však vnímat jako cenu za m3 TUV, protože ta je pro všechny byty v domě stejná (viz odpověď na otázku č. 1), ale spíš lze situaci přirovnat ke dvousložkové platbě za elektřinu. U elektřiny se nikdo nepozastaví nad tím, že platí stálou měsíční platbu (tzv. paušál), která je rovněž spojena s tím, že odběratel má kdykoliv k dispozici nasmlouvaný výkon. V ročním vyúčtování za objekt s malou spotřebou (např. nevyužívaná chata) je efekt měsíčního paušálu obdobný jako základní složka u TUV.

předchozídalší
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu