Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Legislativa

Nová česká legislativa v energetice se začala utvářet v roce 2000. Jedná se především o zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření energií a zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Na tyto zákony navázala řada vyhlášek a nařízení vlády, jejichž přehled je k dispozici na těchto webových stránkách.

Úplné znění těchto právních předpisů lze nalézt ve Sbírce předpisů ČR nebo na internetových stránkách příslušných ministerstev - viz kapitola UŽITEČNÉ ODKAZY.

 

Přehled českých právních předpisů v oblasti energetiky  (pdf, 60 kB)

Předpisy EU  

Vyhláška statutárního města Plzně k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně (doc, 29 kB)

                       -  vyhl. č. 13/2002 ve znění vyhl. č. 9/2003, vyhl. č. 5/2008 a vyhl. č. 1/2016

© 2019 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu