Priority energetického hospodářství města Plzně

 • Zajištění optimální dodávky energií
 • Snižování energetické náročnosti
 • Zvyšování energetické účinnosti
 • Dosažení maximální efektivnosti při výrobě a rozvodu energií
 • Maximální využívání kombinované výroby, podpora kogeneračních zdrojů
 • Vyvážený mix zdrojů (diverzifikace zdrojů)
 • Zajištění energetické bezpečnosti a odolnosti města
 • Rozvoj síťové infrastruktury
 • Rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie
 • Zajištění šetrného přístupu k životnímu prostředí a minimálních dopadů energetiky na životní prostředí, snižování emisní zátěže
 • Propagace správného nakládání s energií ve školách i u ostatních obyvatel města

Aktuality

Energ.etiký terč 2024

Pracoviště městského energetika zpracovává každoročně tzv. Energ.etické terče, které napomáhají při zkvalitňování energetického manažerství v plzeňských městských budovách. Také v roce 2024 byly terče zpracovány pro skupiny budov základních a mateřských škol, školních jídelen a administrativních budov, a to jak magistrátních, tak i městských obvodů. 

Zveřejněno: 25. 3. 2024 , Ladislava Vaňková
Analýza energetické situace města Plzně

Dokument Analýza energetické situace města Plzně byl zpracován na Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně v říjnu 2023. 

Zveřejněno: 4. 12. 2023 , Ladislava Vaňková
Energ.etické terče 2022

Na podporu zkvalitňování energetického manažerství v plzeňských městských budovách jsou již řadu let pracovníky Odboru správy infrastruktury zpracovávány pro jednotlivé městské budovy tzv. Energ.etické terče. Účelem tohoto nástroje je poskytnout základní údaje o stavu budov z pohledu jejich tepelně technických vlastností, o energetické náročnosti objektů či o úrovni provádění energetického manažerství v rámci těchto budov.

Zveřejněno: 24. 5. 2022 , Vaňková Ladislava , Ing.

 

© 2024 Statutární město Plzeň


náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu