Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Ztráty energie

Ztráty energie představují množství energie v daném procesu přeměněné na takový druh energie, který je nevyužitelný k předpokládanému účelu. Jedná se například o tepelné ztráty, ztráty způsobeném třením a podobně.
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu