Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Zplyňování uhlí

Zplyňování uhlí se realizuje v tlakových nádobách, tzv. reaktorech (ne jaderných!) v němž se rozemleté uhlí za vysoké teploty a tlaku zplyňuje chemickým procesem blízkým hoření. Existuje několik typů reaktorů, které se liší výší teplot a tlaků, způsobem zplyňování i výslednou teplotou a složením vzniklého energoplynu. Z hlediska ochrany životního prostředí je důležité, že veškeré pevné částice, které při klasickém spalování uhlí unikaly do vzduchu, se v generátoru mění ve strusku nebo popel, materiály vhodné k dalšímu průmyslovému přepracování, mimo jiné na stavební hmoty. Surový plyn je z generátoru odveden, ochlazen a vyčištěn od síry dalších nečistot. Konečné spálení energoplynu se proto děje již jen s minimálním dopadem na životní prostředí.
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu