Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Zavodňovací kolektory

Potrubí, v němž se shromažďuje voda přiváděná zavodňovacími trubkami z parního bubnu do varnic. Kolektory jsou uspořádány horizontálně a rozvádějí vodu na vstupní hrdla vertikálních varnic
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu