Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Využití slunečního kolektoru

Sluneční kolektor upevněný na střeše rodinného domku slouží k ohřevu užitkové vody a k vytápění. Je zpravidla zálohován elektrickým nebo plynovým kotlem.
© 2019 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu