Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Výtopna

Výtopna je energetické zařízení určené k dodávce tepla ve formě páry, horké nebo teplé vody bez předchozího využití k výrobě elektrické energie. V současné době převažují výtopny vytápěné zemním plynem. Zemní plyn se do České republiky dováží a jeho cena bezpochyby poroste. Pouhé využití k vytápění je nehospodárné a v budoucnu by mělo být nahrazeno kogenerační výrobou tepla ve spalinovém kotli a produkcí elektrické energie ve spalovací plynové turbíně (viz heslo Teplárna).
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu