Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Výsypka

Zařízení určené k dočasnému ukládání sypkého materiálu. V uhelné elektrárně se vyskytují výsypky na škváru, popel či popílek. Výsypka má tvar válce nebo hranolu s vertikální osou. Spodní část výsypky je ukončena obráceným kuželem nebo jehlanem, takže se materiál vlivem gravitace sesouvá na dno výsypky, uzavřené uzávěrem. Při otevřeném uzávěru se výsypka vyprazdňuje.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu