Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Výkon

Z hlediska fyzikálního výkon představuje podíl práce vykonané v určitém časovém úseku a tohoto časového úseku. Příkonem se rozumí výkon přiváděný a výkonem výkon odváděný. Jednotkou výkonu je watt a dříve se též používala jako jednotka jeden kůň, což je 735,5 W. Dále se rozeznává výkon okamžitý, jmenovitý (daný parametry stroje), měrný (vztažený na jinou veličinu), instalovaný. Z hlediska elektrotechnického je výkon veličinou úměrnou součinem elektrického napětí a elektrického proudu. Rozeznává se činný výkon [W], zdánlivý výkon [VA], jalový výkon [VAr], jmenovitý výkon, instalovaný výkon, pohotový výkon. Výkonem se též označuje množství přeneseného média za jednotku času, např. výkon u plynovodů v m3/s.
© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu