Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Vodní elektrárna

"Vodní elektrárna využívá energie vodního toku (vodní energie) k výrobě elektrické energie. Podle výše spádu se dělí na: nízkotlaké - do výše spádu 25 m bez přívodního potrubí ; středotlaké - výše spádu 25 až 100 m s přívodním potrubím; vysokotlaké - výše spádu nad 100 m. "
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu