Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Ventilátor

Ventilátor je stroj na stlačování plynu určený pro poměr výstupního a vstupního tlaku menší než 1,1. V elektrárnách na fosilní paliva se ventilátory používají k dopravě spalovacího vzduchu do ohniště a k odvodu vychlazených spalin do komína. Podle konstrukce rozlišujeme radiální a axiální provedení.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu