Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Vazebná energie

Je to energie, kterou musíme vynaložit na to, abychom jádro atomu rozložili na jednotlivé nukleony
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu