Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Varný reaktor

Typ reaktoru, ve kterém se jako chladiva používá obyčejná voda pod tlakem a tato voda se v aktivní zóně ohřívá až do varu. Pára je v horní části reaktoru zbavena kapek a přímo pohání turbínu s generátorem. Tento typ reaktoru se označuje jako BWR - Boiling Water Reactor. Z hlediska energie neutronů vyvolávajících štěpení se jedná o tepelný (pomalý) reaktor. V současné době je asi 1/3 všech lehkovodních reaktorů typu BWR.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu