Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Uhlí

Tuhé fosilní palivo. Podle geologického stáří je nejstarší černé uhlí, potom hnědé uhlí a nejmladší jsou lignity. Výhřevnost uhlí odpovídá geologickému stáří, takže nejvýhřevnější jsou černá uhlí. Celosvětové zásoby uhlí jsou velmi značné, problém však spočívá v negativním působení současných uhelných elektráren na životní prostředí. Velkou perspektivu mají tzv. technologie čistého uhlí.
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu