Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Uhelné parní elektrárny

Elektrárna využívající k přeměně tepla uvolněného spalováním uhlí v elektrickou energii parní cyklus. Nejrozšířenějším současným typem jsou elektrárny spalující práškové uhlí v granulačním ohništi. Hlavním problémem zůstává negativní vliv na životní prostředí (exhalace popílku, oxidů síry a dusíku).
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu