Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Účinnost

Účinnost je míra využití vynaložené energie. Hodnota účinnosti je vždy menší než jedna a udává poměr energie dějem získané k energii na tento děj vynaložené za stejnou dobu. Při přeměně energie primárních zdrojů je účinnost poměrem energie dále využitelné k energii přivedené. U motorů a generátorů je účinnost nejjednodušeji udána poměrem výkonu k příkonu. Dochází-li v zařízení k několika přeměnám energie (motor-převod-generátor), potom je výsledná účinnost součinem jednotlivých účinností.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu