Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Turbína

"V turbíně se uskutečňuje přeměna tepelné (vnitřní) a (nebo) kinetické energie pracovní látky (páry, plynu, vzduchu, vody) na energii mechanickou (rotace hřídele). Turbína je roztáčena pracovní látkou proudící přes lopatky turbíny. Mechanická energie se může využívat přímo na pohon jiného stroje. Pokud má turbína sloužit k výrobě elektrické energie, potom se nachází na společné hřídeli s elektrickým generátorem - dohromady tvoří tzv. turbogenerátor. Rozdělení turbín: podle pracovní látky: vodní, parní, plynové; podle směru průtoku oběžným kolem: radiální, axiální, diagonální; podle způsobu zpracování energetického spádu: přetlaková, rovnotlaká;podle dělení energetického spádu: jednostupňová, vícestupňová."
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu