Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Teplo

Teplo (přesněji vnitřní energie látky) je forma energie daná neuspořádaným pohybem atomů a molekul. Jednotkou tepla je jeden Joule [J] (viz heslo Joule - jednotka energie).
© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu