Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Tepelný reaktor

Typ reaktoru, ve kterém štěpení jader paliva vyvolávají především pomalé neutrony. K tomuto typu reaktorů patří i reaktory typu VVER (typ reaktoru využívaný v ČR).
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu