Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Tepelné znečištění

Tepelné znečištění ovzduší představuje odpadní teplo, které je lidskou činností uvolňováno do atmosféry. Může ovlivňovat klimatické podmínky velkých městských a průmyslových kombinací.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu