Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Tepelná účinnost

Tepelná účinnost vyjadřuje poměr vyprodukované elektrické energie a vyrobené tepelné energie (tepelná účinnost = elektrický výkon / tepelný výkon).
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu