Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Spalování

Spalování je reakcí kyslíku s látkami za vývoje tepla a světla, která po dosažení zápalné teploty rychleji probíhá v čistém kyslíku než ve vzduchu. Při dokonalém spalování organické látky vznikne oxid uhličitý (při nedokonalém oxid uhelnatý) a voda, z ostatních látek vznikají oxidy. Při průmyslovém spalování se rozeznává spalování homogenní (plynné palivo a vzduch), heterogenní (koks se vzduchem) a smíšené (uhlí - prchavý podíl a pevný uhlík se vzduchem).
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu