Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Setrvačníkový akumulátor

Setrvačník je historicky prvním akumulátorem energie. Jeho princip spočívá v roztočení kotouče s poměrně velkou hmotností. Po odpojení od vnějšího zdroje energie kotouč setrvačností dále rotuje a stává se tak sám zdrojem naakumulované kinetické energie. Setrvačníky se v energetice široce používají například pro plynulý doběh napájecích čerpadel při výpadku elektrického napájení. Za zmínku také stojí zkušební provoz elektrických gyrobusů ve Švýcarsku. Jedná se o speciálně upravené trolejbusy s jedenapůltunovým setrvačníkem pod podlahou na hřídeli elektrického stroje. Moderní typy setrvačníků představují lehké a menší čočkovité kotouče z vyztužených plastů, které ve speciálních ložiskách a ve vakuové nebo heliem plněné skříni rotují až desettisíckrát za minutu. Takto konstruované setrvačníky se v průmyslu využívají pro překonání krátkodobých výpadků sítě nebezpečných pro řídící a počítačové systémy.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu