Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Sekundární energie

Sekundární nazýváme energii ve formě, do které lze přetransformovat primární energii tak, aby mohla být distribuována a užívána spotřebiteli (např.: elektrická energie, tepelná energie, benzín …)
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu