Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Potenciál

Zcela všeobecně představuje potenciál celkovou schopnost nebo způsobilost k výkonu, k poskytnutí energie. Elektrostatický potenciál v daném bodě elektrického pole má význam energie měřené prací, která se vykoná proti silám pole při přenesení jednotkového elektrického náboje z definovaného místa (obvykle s nulovým potenciálem) do daného bodu pole.
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu