Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Plynárenství

Plynárenství představuje obor zabývající se výrobou, rozvodem, skladováním a distribucí kapalného plynu, zkapalňováním zemního plynu, jeho skladováním a využitím.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu