Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Paroplynová elektrárna

Elektrárna pracující v paroplynovém cyklu. Paroplynové elektrárny potřebují pro svůj provoz kapalné nebo plynné palivo. Podle druhu paliva rozlišujeme tedy elektrárnu na topný olej, zemní plyn nebo zplyněné uhlí.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu