Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Parní turbína

"Parní turbína je tepelný lopatkový rotační motor, v němž se mechanická energie získává expanzí vodní páry v jednom nebo postupně v několika turbínových (tlakových) stupních, tvořených rozváděcím a oběžným kolem s věncem lopatek. Turbína se zpravidla nachází na společné hřídeli s elektrickým generátorem - dohromady tvoří tzv. turbogenerátor. Rozdělení parních turbín:*Podle změny tlaku v oběžném kole: rovnotlaká turbína - expanze páry probíhá v rozváděcím kolese a v oběžném kolese je tlak páry na vstupu a na výstupu stejný (původně Lavalova turbína z roku 1893); přetlaková turbína - expanze páry probíhá v rozváděcím i oběžném kole (původně Parsonova turbína z roku 1884).; *Podle počtu stupňů: jednostupňová; několikastupňová.; *Podle využití výstupní páry: turbína kondenzační (pára kondenzuje v kondenzátoru); protitlaková; odběrová. "
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu