Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Ohřívák vzduchu

Tepelný výměník využívající teplo odcházejících spalin k předehřátí spalovacího vzduchu. Podle způsobu přenosu tepla rozlišujeme rekuperační a regenerační ohříváky. V rekuperačním ohříváku jsou spaliny od ohřívaného vzduchu odděleny pevnou stěnou, u regeneračních ohříváků se teplo přenáší prostřednictvím akumulační části, která je střídavě ohřívána spalinami a ochlazována vzduchem.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu