Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Odsiřovací jednotka

Odsiřovací jednotkou nazýváme zařízení, které se instaluje mezi kotel a komín uhelné elektrárny a jehož úkolem je zachytit SO2 ve spalinách. Úkolem odsiřovacího zařízení je tedy odsiřování spalin. Procesy odsiřování spalin patří mezi nejrozšířenější způsoby snižování emisí SO2. Ve světě je známo zhruba 200 odsiřovacích metod, které jsou v různých stádiích vývoje či realizace. K výhodám odsiřovacích jednotek patří, že je lze použít u zařízení existujících i nově budovaných. Většinu odsiřovacích procesů lze zařadit až na konec spalovacího cyklu, tj. za kotel, a tím prakticky nezasahovat do výroby elektrické energie a tepla. Odsiřovací jednotky jsou schopny pracovat v poměrně širokém rozsahu kvality a množství odsiřovaných spalin.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu