Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Odpad

Odpad vzniká jako vedlejší produkt při výrobě materiálů nebo přeměně energie. Některé odpady lze využít jako tzv. druhotnou surovinu.
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu