Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Neutronové stínění

Neutronovým stíněním rozumíme zeslabení neutronového toku absorbátorem na hodnotu stanovenou hygienickými předpisy.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu