Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Nejčastější otázky

 1. Jak se provádí rozúčtování nákladů za energie v obytném domě s ústředním vytápěním a centrální přípravou teplé užitkové vody
 2. Proč se u rozúčtování nákladů za teplou užitkovou vodu používá základní složka?
 3. Proč jsou ve vyúčtování nákladů za vytápění používány přepočtové koeficienty a co znamenají?
 4. Ve vyúčtování nákladů za vytápění za rok 2002 se prvně objevil jakýsi korekční přepočet náměrů. Z jakého důvodu tomu tak je a nejsou tím nájemníci poškozováni?
 5. Máme v domě instalovány odpařovací indikátory pro rozúčtování nákladů za vytápění. Jenže kapalina se z indikátorů odpařuje i v letních měsících, kdy se netopí. Nezvyšuje to naše náklady za vytápění?
 6. Pracuji několik měsíců v roce mimo republiku, nejsem tedy doma. Po tu dobu netopím, neodebírám teplou ani studenou vodu. Obdobně jedni manželé v domě jsou důchodci, kteří jsou od jara do podzimu na chatě. Nelíbí se nám, že musíme za toto období nepřítomno
 7. Koupil jsem byt do osobního vlastnictví a chtěl bych si nainstalovat vodoměr na studenou vodu. Jak mám postupovat, aby mi náklady byly fakturovány podle tohoto měřidla?
 8. Proč měřiče tepla na radiátorech neměří teplo?
 9. Jak se provádí odečet odpařovacího indikátoru a proč jsou v něm dvě různé náplně?
 10. Jak správně využívat termostatické regulační ventily, aby byla spotřeba tepla v bytě, a tedy i náklady za vytápění, co nejnižší?
 11. Co všechno musí obsahovat vyúčtování nákladů za vytápění a dodávku teplé užitkové vody?
 12. Každoročně trvá správci domu několik měsíců než nám rozešle vyúčtování. Do kdy bych měl vyúčtování za uplynulý kalendářní rok obdržet?
 13. Nejsem spokojen s rozúčtováním nákladů za vytápění a dodávku teplé užitkové vody. Na koho se mohu obrátit, aby mi zkontroloval vyúčtování, vysvětlil a poradil? Jak mám postupovat při reklamaci nebo stížnosti na toto vyúčtování?
 14. Mám byt v osobním vlastnictví. Náklady na vytápění dálkovým teplem mi připadají vysoké. Mohu svůj byt odpojit od ústředního vytápění?

Pracuji několik měsíců v roce mimo republiku, nejsem tedy doma. Po tu dobu netopím, neodebírám teplou ani studenou vodu. Obdobně jedni manželé v domě jsou důchodci, kteří jsou od jara do podzimu na chatě. Nelíbí se nám, že musíme za toto období nepřítomnosti platit. Co nám můžete poradit?

Nelze tvrdit, že byt v době nepřítomnosti obyvatel není vytápěn i přes to, že by byla zcela uzavřena otopná tělesa. Ve vytápěném domě se teplo šíří nejen vodou v topném systému, ale prostupuje do bytu konstrukcí budovy přes mezibytové příčky i přes stropní konstrukce. Kdyby byt nebyl vytápěn, byla by v něm přibližně stejná teplota jako je venku. Šíření tepla budovou je důvodem pro to, že jsou náklady rozpočítávány i na byt, který po určitou dobu v otopném období nebyl užíván. Způsob rozúčtování je podrobně popsán v odpovědi na otázku č. 1.

U teplé užitkové vody, pokud nejsou v bytech instalovány vodoměry, jsou vzniklé náklady rozúčtovány poměrově podle průměrného počtu osob užívajících byt v daném roce. Pokud někdo z domácnosti bude dlouhodobě a nepřetržitě mimo bydliště (např. pobyt v cizině v délce několika měsíců, výkon vojenské služby apod.), může se u správce domu odhlásit z pobytu, a po návratu opět přihlásit. Odhlášení však nelze uplatnit u pobytů na chatě a zaměstnání mimo Plzeň, kdy uživatel se vrací do bytu (zalít květiny, vyprat, vykoupat, uklidit apod.). Obdobná situace je i u rozúčtování nákladů za studenou vodu a ostatní služby. 

U domů, kde jsou byty vybaveny vodoměry na teplou užitkovou vodu, se náklady dělí na základní a spotřební složku v poměru 30 a 70 %. To znamená, že 30 % celkových nákladů se rozúčtuje podle poměru velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše v domě. 70 % nákladů je rozúčtováno v poměru náměrů v jednotlivých bytech(viz odpověď na otázku č. 2). Instalace vodoměrů na teplou i studenou vodu tedy zajišťuje objektivnější rozúčtování nákladů. Pomocí naměřených hodnot lze zohlednit dlouhodobou nepřítomnost uživatele bytu. Jejich instalaci (ani instalaci indikátorů pro vytápění) však nenařizuje vlastníkům obytných domů žádný zákon. 

předchozídalší
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu