Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Mezisklad vyhořelého jaderného paliva

Mezisklad vyhořelého jaderného paliva (MSVP) je zařízení pro dlouhodobější skladování (cca 10 až 50 let) vyhořelého jaderného paliva. Jedná se o skladování po vyjmutí paliva z tzv. bazénu skladování u jaderného reaktoru a před jeho konečným uložením do hlubinného úložiště. Vyhořelé jaderné palivo je vysoce radioaktivní a navíc uvolňuje určité množství zbytkového tepla. Z toho důvodu je nezbytné skladovat ho tak, aby nepředstavovalo žádné nebezpečí pro životní prostředí a je nutné ho chladit. Existují dva základní typy MSVP - mokré mezisklady a suché mezisklady. V obou typech MSVP je vyhořelé palivo bezpečně uložené ve speciálních skladovacích kontejnerech. V mokrém meziskladu se tyto kontejnery nacházejí ve skladovacích bazénech pod hladinou vody, která zabezpečuje chlazení a ochranu před ionizujícím zářením. V suchém meziskladu jsou skladovací kontejnery uloženy na vzduchu, což je z hlediska chlazení také dostatečné. Suché mezisklady představují novější, jednodušší a spolehlivější technologii meziskladování vyhořelého jaderného paliva.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu