Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Manometr

Přístroj na měření tlaku. Tvorba páry v kotli je izobarický děj, to znamená, že probíhá při konstantním tlaku. Je proto přesné určení tlaku v kotli důležitým provozním údajem. Jelikož se při najíždění kotle mění tlak z atmosférické hodnoty až na plný provozní tlak, musí systém měření tlaku pracovat spolehlivě v celém rozsahu včetně rezervy dané tlakovou zkouškou.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu