Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Malá vodní elektrárna

Mezi malé vodní elektrárny řadíme zpravidla vodní elektrárny, jejichž výkon je menší než 10 MW. Jejich význam spočívá v tom, že umožňují využít hydroenergetický potenciál i malých vodních toků. Celkový technicky využitelný potenciál malých vodních elektráren v České republice je 1,6 TWh ročně, z toho je využito 0,4 TWh za rok.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu